Hodnoty uložené v binární haldě
Hodnoty uložené v binární haldě (min-heap)

Binární halda (binary heap) je úplný binární strom, ve kterém platí, že každý potomek vrcholku má nižší nebo stejnou hodnotu nežli vrcholek sám. V případě, že není poslední hladina haldy zaplněna, jsou uzly ukládány do haldy zleva.

Další důležitou vlastností je, že pokud indexujeme (od čísla 1) prvky haldy od shora dolů, zleva doprava, pak potomci každého vrcholu jsou na indexu 2i a 2i + 1, tato vlastnost je zajištěna tím, že v haldě nevynecháváme mezery. Graficky si tedy haldu můžeme představit jako pyramidu s useknutou základnou.

Vlastnost býti haldou je rekurzivní - všechny podstromy haldy jsou také haldy. Díky této vlastnosti máme zajištěno, že se halda chová jako prioritní fronta - na vrcholek haldy vždy musí vystoupit prvek s nejvyšší prioritou (čehož se využívá u heapsortu – řazení haldou).

V případě, že považujeme za vyšší prioritu nižší hodnotu klíče, hovoříme o min-heap, při opačném uspořádání o max-heap.

Operace

Repair top

Mějme haldu, u níž víme, že její vrchol nerespektuje uspořádání. Pomocná procedura repairTop přesune tento vrchol na odpovídající pozici, čímž obnoví požadované vlastnosti haldy. Samotná implementace je jednoduchá – algoritmus porovnává uzel otce s jeho syny, pokud má některý ze synů vyšší prioritu, tak jej prohodí s otcem, pokud mají oba synové vyšší prioritu, tak prohodí otce se synem s nejvyšší prioritou. Algoritmus dále iterativně pokračuje o úroveň níže, dokud buď nenarazí na nejspodnější úroveň haldy, nebo dokud není priorita otce vyšší než obou jeho synů (vlastnost býti haldou je obnovena).

Asymptotická složitost procedury repairTop je O(\\log_{2}{n}), protože halda má maximálně logaritmickou hloubku.

Heapify

Pomocná procedura heapify zkonstruuje v zadaném poli haldu. Jelikož je vlastnost býti haldou rekurzivní, tak pro konstrukci haldy musíme opravit všechny její netriviální podhaldy. Postupujeme proto po vrcholech všech netriviálních podhald (indexy n/2 \\rightarrow 1) a voláme operaci repairTop. Po ukončení výše zmíněné smyčky zadané pole reprezentuje haldu. Asymptotická složitost procedury heapify je O(n).

Insert

Operace vkládání (insert) funguje přesně naopak než operace repairTop. Nový prvek je přidán na konec haldy a probublává vzhůru tak dlouho, dokud má vyšší prioritu než jeho otec. Asymptotická složitost vkládání je O(\\log_{2}{n}).

Top

Operace top vrátí hodnotu prvku s nejvyšší prioritou – tj. vrcholu. Jelikož se jedná o návrat prvního prvku pole, tak má operace top konstantní asymptotickou složitost O(1).

Return top

Operace returnTop vrátí prvek s nejvyšší prioritou a odstraní jej z haldy. Samotné smazání provede tak, že vrchol haldy nahradí jejím posledním prvkem, zkrátí haldu o 1 (dekrementuje proměnnou reprezentující prvků haldy) a zavolá operaci repairTop na vrchol haldy. Asymptotická složitost operace returnTop je totožná se složitostí volání repairTopO(\\log_{2}{n}).

Merge

Operace merge sloučí dvě haldy do jedné – vytvoří nové pole, do nějž nakopíruje obsah obou hald a na toto nové pole zavolá operaci heapify. Asymptotická složitost tohoto postupu je O(m+n), kde m je velikost první haldy a n je velikost druhé haldy.


Kód

 /**
  * Binarni halda (min-heap)
  * @author Pavel Micka
  */
 public class BinaryHeap {
 
   private int[] array;
   private int size; //velikost haldy...je treba mit na pameti, ze indexujeme od 1
 
   /**
    * Konstruktor
    * @param arraySize velikost haldy
    */
   public BinaryHeap(int arraySize) {
     this.array = new int[arraySize + 1]; //na prvnim miste nebude nic
     this.size = 0;
   }
 
   /**
    * Konstruktor
    * @param arraySize velikost haldy
    */
   public BinaryHeap(int[] source) {
     this.array = new int[source.length + 1]; //na prvnim miste nebude nic
     System.arraycopy(source, 0, array, 1, source.length);
     this.size = 0;
   }
 
   /**
    * Provede operaci slouceni hald
    * @param heap halda, ktera bude sloucena s touto haldou
    */
   public void merge(BinaryHeap heap) {
     int[] newArray = new int[this.size + heap.size + 1];
 
     System.arraycopy(array, 1, newArray, 1, this.size);
     System.arraycopy(heap.array, 1, newArray, this.size + 1, heap.size);
 
     size = this.size + heap.size;
     array = newArray;
     heapify(newArray);
   }
 
   /**
    * Vrati pole vsech prvku v halde
    * @return pole vsech prvku v halde
    */
   public int[] getAll() {
     return Arrays.copyOfRange(array, 1, this.size + 1);
   }
 
   /**
    * Vlozi prvek do haldy
    * @param i prvek k vlozeni
    */
   public void insert(int i) {
     size++;
     int index = this.size;
     while (i < array[index / 2] && index != 0) { //dokud je nas prvek mensi nez jeho otec
       array[index] = array[index / 2]; //pak otce posuneme o uroven niz (cimz se nam mezera na vlozeni posune o patro)
       index /= 2; //a opakujeme o uroven vys
     }
     array[index] = i; //o patro vys je jiz prvek nizsi, proto vlozime prvek prave sem, vlastnost haldy byla obnovena
   }
 
   public int top() {
     if (getSize() == 0) {
       throw new IllegalStateException("halda je prazdna");
     }
     return array[1];
   }
 
   /**
    * Odstrani vrchol a vrati ho
    * @return vraceny vrchol
    */
   public int returnTop() {
     if (getSize() == 0) {
       throw new IllegalStateException("halda je prazdna");
     }
     int tmp = array[1];
     array[1] = array[this.size];
     size--;
     repairTop(this.size, 1);
     return tmp;
   }
 
   @Override
   public String toString() {
     StringBuilder builder = new StringBuilder();
     for (int i = 1; i <= this.size; i++) {
       builder.append(array[i]).append(" ");
     }
     return builder.toString();
   }
 
   /**
    * @return the size
    */
   public int getSize() {
     return size;
   }
   
   /**
    * Vytvor haldu ze zdrojoveho pole
    * @param array pole
    */
   private void heapify(int[] array) {
     for (int i = array.length / 2; i > 0; i--) {
       repairTop(this.size, i);
     }
   }
   
   /**
    * Umisti vrchol haldy na korektni misto v halde (opravi haldu)
    * @param bottom posledni index pole, na ktery se jeste smi sahnout
    * @param topIndex index vrsku haldy
    */
   private void repairTop(int bottom, int topIndex) {
     int tmp = array[topIndex];
     int succ = topIndex * 2;
     if (succ < bottom && array[succ] > array[succ + 1]) {
       succ++;
     }
 
     while (succ <= bottom && tmp > array[succ]) {
       array[topIndex] = array[succ];
       topIndex = succ;
       succ = succ * 2;
       if (succ < bottom && array[succ] > array[succ + 1]) {
         succ++;
       }
     }
     array[topIndex] = tmp;
   }  
 }
 
 

SEO od společnosti Digital Pylon


Online casino s algoritmem

České casino online online slot-vegas.cz

Hrajte nejlepší hry jako je GoodGame Empire.

Zajímavé články: Jak najít práci snů? Zvolte kariéru v IT!, Češi mají rádi hrací automaty online, Jak funguje algoritmické obchodování Casino, Online výuka Algoritmus a online marketing mají svá pravidla, Automaty, Matematický vliv, Ratings, Jak fungují algoritmy hazardních her online: více znalostí, více peněz, SYPWAI - nástroj pro vědecký vývoj, Vynikají na globálním trhu: Nejlepší vývojáři softwaru pro online výherní automaty, Jak si vybrat nejlepší české online casino, Proč byste měli hrát online casino VPN revoluce, Kde najdeme algoritmy v každodenním životě?, Čeká vás pracovní pohovor mimo město? Podívejte se, jak dokonale zvládnout včasný příchod, 5 úžasných technologií ze světa hazardních her, Mirror and access to Mostbet, Svou kancelář můžete mít stále po ruce, Jaké výhody má digitalizovaná firma oproti off-line konkurenci?, Jaký systém vybrat pro snadné řízení výroby?, Nahradí umělá inteligence ajťáky?, Důvody, proč používat SnapTik ke stahování videí TikTok, Dokonalý den na pláži: Co si vzít s sebou, aby byl výlet zábavný a bezpečný?, Jak přežít dlouhý let?, Go pay GoodGame Empire, Blockchain, Rozhovor


Doporučujeme

Internet pro vaši firmu na míru

https://www.algoritmy.net